Thỏa thuận hợp tác giữa Tri Thức Việt Co., Ltd và Ghilin Accounting

Thỏa thuận hợp tác giữa Tri Thức Việt Co., Ltd và Ghilin Accounting

Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Tri Thức Việt – thành viên của Allinial Global tại Việt Nam và Ghilin Accounting – Thành viên của Allinial Global tại Hàn Quốc.

Việc hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn với các Công ty kiểm toán quốc tế đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện chiến lược phát triển Công ty Tri Thức Việt.

Vào ngày 30/11/2017, tại văn phòng Ghilin Accounting, địa chỉ: 4F, 20 Eonju-ro 129-gil, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc. Đại diện lãnh đạo 2 Công ty là thành viên của Allinial Global tại Việt Nam và Hàn Quốc đã có cuộc họp song phương.

Sau cuộc họp, hai bên đã đi đến những thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, cụ thể:

1. Hỗ trợ lẫn nhau trong việc kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng và đào tạo chuyên môn.

2. Mở rộng thị trường kinh doanh và phát triển Khách hàng.

Ngoài những nội dung hợp tác nêu trên, lãnh đạo hai bên đã trao đổi về tình hình tài chính, kế toán, kiểm toán, . . . tại Việt Nam và Hàn Quốc, hai bên thống nhất phối hợp để cùng nhau phát triển, cung cấp các dịch vu có chất lượng mang lai lợi ích tối đa cho khách hàng.

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorVietnamChinaEnglish